Nieuws & publicaties

Nieuws en informatie over windenergie

Actueel

Het globaal windrapport 2024 van GWEC

Het monitoringrapport van de GWEC toont duidelijk dat het aandeel van windenergie in ons land jaar na jaar toeneemt, tot 14,1 TWh in 2023. Deze evolutie moet en zal zich de komende jaren verder doorzetten.

Actueel

Rapport WindEurope: Wind energy in Europe: 2023 statistics and the outlook for 2024-2030

Europa installeerde 18,3 GW nieuwe windenergiecapaciteit in 2023. De EU-27 installeerde hiervan 16,2 GW, een recordhoeveelheid, maar slechts de helft van wat het zou moeten bouwen om zijn klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen.

Actueel

VWEA lanceert nieuwe website op dag van de wind

Op 15 juni vieren we naar jaarlijkse gewoonte de Dag van de Wind.

Actueel

Cirulaire oplossingen voor windmolenwieken

Het project C-Blade wil ruim 2.000 ton windmolenwieken een tweede leven geven door ze te versnipperen tot glasvezels, die in zes eindproducten bij zes bedrijven zijn te gebruiken.

Actueel

Google en Aspiravi maken samen werk van een meer duurzame samenleving

Via een PPA (Power Purchase Agreement) afgesloten tussen beide bedrijven, neemt Google jaarlijks 59,2 MW aan windenergie af van Aspiravi. Dit is het geïnstalleerd vermogen van 9 nieuwe windparken die Aspiravi in België bouwt en operationeel zullen zijn tegen eind 2024.

Actueel

Geen windeieren: Duitsland haalt meer energie uit wind dan uit kolen

In 2023 heeft Duitsland meer elektriciteit geproduceerd met windenergie dan met kolencentrales. Dat meldt Bloomberg. Het zou aantonen dat Duitsland hard aan de weg timmert wat betreft de energietransitie.

Actueel

Windturbinebladen van Vattenfall’s ontmantelde Deense windpark bekleden parkeergarage in Zweden

In een nieuwe hightech-wijk in Lund in Zuid-Zweden worden de turbinebladen van een buiten gebruik gesteld windpark van Vattenfall in Denemarken een zeer zichtbaar onderdeel van de gevel van een milieuvriendelijke parkeergarage.