De sector-federatie voor windenergie

De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleverings-industrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen.

Ontdek wie VWEA is
1809 MW

geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen

18,7%

elektriciteit in België afkomstig van wind

689

windturbines in Vlaanderen

4.000.000

gezinnen voorzien van stroom door Belgische windturbines

Maarten Dedeyne directeur VWEA

Onshore Windenergie is van strategisch belang voor Vlaanderen. Deze energievorm is niet alleen één van de meest haalbare duurzame opties in onze regio, omwille van de betaalbaarheid en lokale verankering, maar is ook cruciaal voor het waarborgen van onze energiebevoorrading.

Educatief aanbod

Kennis van windenergie is belangrijk voor kinderen omdat het hen bewust maakt van duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid en wetenschappelijk denken door basisprincipes van natuurkunde te introduceren. Kinderen leren ook de waarde van technologie en innovatie bij het aanpakken van klimaatverandering.

Image of books
Image of a lamp

Veelgestelde vragen

Is er in Vlaanderen voldoende wind op land? Hoeveel mensen werken in de windenergiesector? … Vind het antwoord op deze vragen in de FAQ.

Wist je dat?

Wieklengte maal 2 = groene energie maal 4

Na de windsnelheid is de oppervlakte van de rotor de belangrijkste factor in de energieopbrengst van een windturbine. Wanneer de wieken twee keer zo groot worden, vangen ze vier keer zo veel wind. Dat betekent dus vier keer meer groene energie.

Image of a lamp

Over Windenergie

Image of wind turbines with an electrical cord attached to it

Hoe werkt windenergie?

Het principe van een windmolen lijkt simpel: de wind laat de bladen draaien, en deze beweging wordt omgezet in elektriciteit. Maar achter dat simpele principe schuilt een complex proces.

Visietekst VWEA: van verkiezing tot vergroening

In aanloop naar de verkiezingen in 2024 stelde VWEA een visietekst op met  de belangrijkste speerpunten die aangepakt moeten worden om de verdere ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen te faciliteren. Hiermee kunnen Vlaamse beleidsmakers aan de slag om het meeste te halen uit onshore windenergie. Op naar een maximale benutting van het potentieel in Vlaanderen!

Download hier de visietekst als PDF