Over VWEA

Over de Vlaamse WindEnergie Associatie

De winst van wind: samen voor een sterke sector

De missie van de Vlaamse WindEnergie Associatie VWEA? Samen streven naar windenergie-ontwikkeling waar elke Vlaming achter staat én baat bij heeft. Windenergie is immers een van de beste energiebronnen: betrouwbaar, duurzaam en milieuvriendelijk. Een win(d)-winsituatie voor Vlaanderen!

Daarom brengt VWEA alle spelers uit de sector samen. Zo is VWEA hét  aanspreekpunt voor de overheid, bedrijven en burgers met interesse in windenergie.

Onze leden vertegenwoordigen alle takken van de windenergiesector: projectontwikkelaars, windturbine-uitbaters, studiebureaus, leveranciers van onderdelen of diensten, onderdeelproducenten en andere specialisten zoals academici.

Energie en inspiratie delen als onderdeel van ODE

VWEA is een technologieplatform van ODE (Organisatie Duurzame Energie), de Vlaamse sectororganisatie voor duurzame energie. ODE brengt meer dan 300 bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen om aan belangenbehartiging en kennisuitwisseling te doen. Zo werken ze samen aan een 100% hernieuwbaar energiesysteem.

Kortom: dé spreekbuis van de duurzame energiesector in Vlaanderen.

ODE overkoepelt verschillende technologie-platformen: PV-Vlaanderen, Warmtenetwerk Vlaanderen, Bio-energieplatform, Warmtepomp Platform en VWEA.

Visietekst VWEA: van verkiezing tot vergroening

In aanloop naar de verkiezingen in 2024 stelde VWEA een visietekst op met  de belangrijkste speerpunten die aangepakt moeten worden om de verdere ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen te faciliteren. Hiermee kunnen Vlaamse beleidsmakers aan de slag om het meeste te halen uit onshore windenergie. Op naar een maximale benutting van het potentieel in Vlaanderen!

Download hier de visietekst als PDF

Wat wij doen: verenigen, aansturen en opvolgen

VWEA verenigt alle spelers in de windenergiesector. Zo vormen we hét aanspreekpunt voor zowel de overheid als geïnteresseerde bedrijven. Via een stuurgroep en verschillende werkgroepen bereiden we standpunten voor en voeren we inhoudelijke discussies over beleidsdossiers. Grondig en ambitieus!

Sterk in sectorondersteuning

De windenergiesector evolueert non-stop. Zowel op beleidsniveau als op vlak van marktwerking en techniek. VWEA houdt daarom de leden op de hoogte van de actualiteit via ledenvergaderingen (twee keer per jaar), nieuwsbrieven en studiedagen.

Afhankelijk van de actualiteit worden werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen zijn een belangrijk instrument voor VWEA. We vergaderen er met specialisten van onze leden rond een bepaald thema. Zo wordt informatie uitgewisseld en eventueel beleidsadvies geformuleerd.

Van algemeen tot actueel

Er zijn onder andere werkgroepen rond netten, omgeving, exploitatie, luchtvaart, natuur, communicatie en investeringszekerheid. Afhankelijk van de actualiteit worden werkgroepen opgericht die een specifiek dossier opvolgen.

Beleidsopvolging en adviesverlening

We bespreken administratieve problemen en andere hindernissen die de ontwikkeling van windenergie in de weg staan en geven ze door aan de overheid. Op die manier bouwt VWEA mee aan een beleid dat écht een verschil maakt. Constructief en effectief!

Daarnaast deelt VWEA op aanvraag gestructureerd advies over beleidsvoorstellen in ontwikkeling (of andere adviesvormen). VWEA levert verder via verschillende overlegorganen input aan beleidsmakers, regulatoren en netbeheerders.

Van promotie tot informatie

Om het draagvlak voor windenergie te behouden én versterken, is het belangrijk om correcte en actuele informatie te verspreiden. VWEA draagt hieraan bij door geregeld persberichten uit te sturen en in contact te staan met de media. Zo kunnen we elke Vlaming bereiken met factuele informatie over windenergie.

Daarnaast zetten we ook activiteiten op poten om de onshore windsector positief in de kijker te zetten. De Internationale Dag van de Wind op 15 juni, bijvoorbeeld! VWEA zorgt voor de informatiestroom tussen lokale initiatieven.

Windeurope – EU beleid

VWEA is lid van WindEurope, de Europese koepel rond windenergie. Ook vertegenwoordigen we de Vlaamse windenergiesector in het NAN (National Associations Network): een netwerk van alle Europese windenergie-associaties.

Via dit netwerk wordt heel wat info uitgewisseld en blijft de Vlaamse sector up-to-date over Europese ontwikkelingen. Daarnaast neemt VWEA deel aan allerlei relevante werkgroepen bij WindEurope. Zo dragen we ons steentje bij aan het Europese beleid!

Volgende organisaties zijn lid van VWEA:

Word lid en laat een nieuwe wind waaien door je organisatie

VWEA vertegenwoordigt de windenergiesector bij de overheid, administraties en andere stakeholders. Dat kan alleen met de steun van onze leden! Ook jouw deelname is van belang voor onze missie.

Elk bedrijf dat onze doelstelling onderschrijft en actief is in de windenergiesector kan lid worden van VWEA

Download hier het inschrijvingsformulier

Lid worden in 4 stappen

  1. Vul het formulier in en stuur het ondertekend terug naar VWEA via mail (info@vwea.be) of per post (Koningsstraat 146, 1000 Brussel).
  2. De kandidatuur wordt voorgelegd aan de VWEA-stuurgroep en aan de Raad van Bestuur van ODE.
  3. De beslissing wordt na de vergadering meegedeeld aan de organisatie of het bedrijf.
  4. Na de betaling van het lidgeld is het officieel: welkom bij VWEA!

HOE lid worden van VWEA?

VWEA vertegenwoordigt de windenergiesector bij de overheid, administraties en alle stakeholders. Dat kan alleen met de steun van onze leden. Ook uw deelname is dus belangrijk.

Elk bedrijf dat onze doelstelling onderschrijft en actief is in één of meerdere onderdelen van de windenergiesector, kan lid worden van VWEA.

U kan lid worden door het invulformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar VWEA (info@vwea.be) of per post (Koningsstraat 146, 1000 Brussel).  Na ontvangst van dit invulformulier wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap ter goedkeuring voorgelegd in de VWEA-stuurgroep en de Raad van Bestuur. De beslissing wordt na de vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf. U ontvangt daarna een factuur voor het lidgeld.

De ledenbijdrage is opgedeeld in categorieën. Dit lidgeld (excl. BTW) bevat eveneens het automatisch lidmaatschap van de ODE-koepel. De details vindt u hier terug.

Je kan VWEA bereiken via info@vwea.be of contacteer onze medewerkers rechtstreeks:

Lore Wouters
beleidsmedewerker windenergie: lore.wouters@ode.be

 

Chris Celis
beleidsmedewerker windenergie en systeemintegratie: chris.celis@ode.be

 

Maarten Dedeyne
directeur VWEA: maarten.dedeyne@ode.be

Waarom lid worden van VWEA?

Up-to-date over de sector

We houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de windenergiesector, zowel op vlak van beleid, onderzoek en ontwikkeling als qua concrete toepassingen.

Nieuws in je mailbox

Dankzij de VWEA-nieuwsflitsen en -brieven ontvang je de meest recente sectorinformatie rechtstreeks via mail.

Een stem in de stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit de windturbine-uitbaters in Vlaanderen die minstens sinds het jaar voordien lid zijn van VWEA. Als bestuursorgaan leggen ze het werkprogramma, de standpunten en de ledenbijdragen vast.

Deelname werkgroepen*

In de werkgroepen werken de beleidsmedewerkers en de specialisten van onze leden in de diepte rond specifieke thema’s. Vaak worden hier beleidsadviezen uitgewerkt. (*Niet voor geassocieerde leden.)

Netwerking

Tijdens (of aansluitend op) onze vergaderingen en activiteiten kan je in gesprek gaan met collega’s en andere actoren binnen de windenergiesector.

De kracht van persaandacht

VWEA is voor de media een gewaardeerde informatieverstrekker over onze sector. We sturen ook geregeld eigen persberichten uit.

Advies inclusief!

Concrete vragen? Leden kunnen altijd terecht bij de beleidsmedewerkers van VWEA.

Korting op studiedagen & events

Als lid ontvang je korting op ODE-studiedagen en evenementen. Bovendien genieten VWEA-leden van korting op verschillende evenementen van WindEurope. Mooi meegenomen!

Automatisch lid van ODE

  • Je ontvangt de algemene ODE-nieuwsbrief: DiODE.
  • Deelname aan de algemene ledenvergaderingen van koepelorganisatie ODE is inbegrepen!