Nieuws & publicaties

Nieuws en informatie over windenergie

Educatief

Lespakketten Wind

Educatief

Hoe werkt een windturbine?

Educatief

Windenergie en biodiversiteit

Educatief

Windenergie en gezondheid

Educatief

Materialen en recyclage

Educatief

Fases van een windpark in Vlaanderen

Actueel

Windturbinebladen van Vattenfall’s ontmantelde Deense windpark bekleden parkeergarage in Zweden

In een nieuwe hightech-wijk in Lund in Zuid-Zweden worden de turbinebladen van een buiten gebruik gesteld windpark van Vattenfall in Denemarken een zeer zichtbaar onderdeel van de gevel van een milieuvriendelijke parkeergarage.

Persbericht

Onshore windsector bouwt 19 nieuwe windturbines in 2023

Dit jaar werden er in Vlaanderen 19 nieuwe windturbines gebouwd, wat overeenkomt met een toename van 66 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 689 met een totaal vermogen van 1809 MW. Windenergie draagt meer en meer bij tot lokale stroomproductie, wat ons qua energiebevoorrading minder afhankelijk maakt van buitenlandse gebeurtenissen.

Persbericht
Standpunt

VWEA lanceert 7 speerpunten voor windenergie in Vlaanderen

Voldoende hoge doelstellingen voor hernieuwbare energie zijn absoluut noodzakelijk om de
energietransitie te laten slagen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder te
verminderen. Met recente, door de sector positief onthaalde, beleidsinitiatieven en de kansen die
Europese projecten zoals de Green Deal en REPowerEU bieden, staat Vlaanderen op een kantelpunt.
Nu is het moment om onze ambities te verhogen en volop in te zetten op de verdere uitbouw van
onshore windenergie, gesteund door technologische vooruitgang en een solide beleidskader.