VWEA lanceert 7 speerpunten voor windenergie in Vlaanderen

Voldoende hoge doelstellingen voor hernieuwbare energie zijn absoluut noodzakelijk om de
energietransitie te laten slagen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder te
verminderen. Met recente, door de sector positief onthaalde, beleidsinitiatieven en de kansen die
Europese projecten zoals de Green Deal en REPowerEU bieden, staat Vlaanderen op een kantelpunt.
Nu is het moment om onze ambities te verhogen en volop in te zetten op de verdere uitbouw van
onshore windenergie, gesteund door technologische vooruitgang en een solide beleidskader.

De Vlaamse WindEnergie Associatie – VWEA schuift 7 speerpunten naar voor, essentieel voor de
volgende Vlaamse Regering om het volledige potentieel van onshore windenergie in Vlaanderen te
ontsluiten. Samen vormen ze een blauwdruk voor actie, gericht op het transformeren van ons
energielandschap naar een duurzamere en innovatievere toekomst.

7 speerpunten:

  1. Zorg voor investeringszekerheid
  2. Versnel vergunnings- en beroepsprocedures
  3. Herzie luchtvaartbeperkingen
  4. Faciliteer Repowering en levensduurverlenging
  5. Verzeker proportionaliteit tussen windenergie en natuurbescherming
  6. Versterk het draagvlak voor windenergie
  7. Moderniseer het elektriciteitsnet

Windenergie is een onmisbare technologie om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Haalbare én ambitieuze doelstellingen zijn essentieel om de ontwikkeling van windenergie te ondersteunen. “Onshore windenergie is niet alleen één van de meest haalbare duurzame opties in onze regio omwille van de betaalbaarheid en lokale verankering, maar is ook cruciaal voor het waarborgen van onze energiebevoorrading.”, stelt Maarten Dedeyne – Directeur VWEA.

Het is nu aan de Vlaamse overheid om deze blauwdruk voor actie te omarmen, om zo het volledige potentieel van onshore windenergie te ontsluiten en een voortrekkersrol te spelen in de transitie naar een duurzaam energielandschap. De sector staat klaar om mee uitvoering te geven aan de verdere verduurzaming van het energiebeleid in Vlaanderen.

Link naar visietekst