Rapport WindEurope: Wind energy in Europe: 2023 statistics and the outlook for 2024-2030

WindEurope publiceerde op 28 februari zijn jaarlijks rapport.

Europa installeerde 18,3 GW nieuwe windenergiecapaciteit in 2023. De EU-27 installeerde hiervan 16,2 GW, een recordhoeveelheid, maar slechts de helft van wat het zou moeten bouwen om zijn klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen.

79% van de nieuwe windcapaciteit die vorig jaar in Europa is gebouwd, was onshore. Het volume van nieuwe offshore-installaties groeit – vorig jaar was dat een record van 3,8 GW in Europa. Maar 2/3 van de nieuwe windinstallaties tot 2030 zal onshore blijven.

Lees meer