Onshore windsector bouwt 19 nieuwe windturbines in 2023

Dit jaar werden er in Vlaanderen 19 nieuwe windturbines gebouwd, wat overeenkomt met een toename van 66 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 689 met een totaal vermogen van 1809 MW. Windenergie draagt meer en meer bij tot lokale stroomproductie, wat ons qua energiebevoorrading minder afhankelijk maakt van buitenlandse gebeurtenissen.

In 2022 werden er nog 55 windturbines bijgebouwd in Vlaanderen, wat het vermogen deed toenemen met 204 MW. Dit bewijst nog maar eens dat het aantal windturbines niet jaar na jaar met eenzelfde aantal zal toenemen. De recente beleidsinitiatieven (zowel Vlaams, als Europees), die de verdere ontwikkeling van de onshore windsector in Vlaanderen ondersteunen, worden door de sector positief onthaald. De sector gaat hiermee aan de slag. In haar Visietekst schuift VWEA zeven speerpunten naar voor die nodig zijn om het volledige potentieel van onshore windener­gie in Vlaanderen te ontsluiten.

Lees meer