Investeringszekerheid voor windenergie in Vlaanderen post-2023

De kostenstructuur van onshore windenergie is zeer kapitaalintensief. De onshore windsector werd de laatste jaren geconfronteerd met een drastische stijging van de investeringskosten. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de oplopende grondstofprijzen. Verschillende bronnen spreken over een stijging van de gemiddelde turbinekost met 30 tot 40% in de voorbije twee jaar.

Meer informatie vindt u in de studie van VWEA en Febeg ‘Investeringszekerheid voor windenergie in Vlaanderen post-2023’